Pavel BEZDĚČKA - papers on Opiliones

< back to Arachnology    < back to OmniPaper index

Pavel Bezděčka


Birthdate: 4 July 1952

Birthplace: Praha, Czech Republic

Workplace: Curator of zoological collections, Museum of Highlands Jihlava, Masarykovo nám. 55 CZ-586 01 Jihlava Czech Republic
mail: bezdecka@muzeum.ji.cz

Scientific interests:

1960-1985: Coleoptera
since 1976: Formicidae
since 1992: Opiliones

BIOGRAPHY: curator of zoological collections in Museum of Highlands Jihlava, the Czech Republic. Focused on harvestmen since 1992.

DISCLAIMER — This resource was first intended as for private use of the members of the arachnology lab of Museu Nacional, but later we thought "why not to share this with the world?". Eventually if greedy lawyers (redundance...) start to bother us with copyright matters, etc, we may have to be forced to quit the project and keep this just to ourselves.
Bezděčka P. (1996) První příspěvek k poznání sekáčů jihovýchodní Moravy [The first contribution to the knowledge of the Harvestmen from south-eastern Moravia (Arachnida, Opilionida)]. Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, 1, 52–55.
Bezděčka P. (2000a) Příspěvek k rozšíření sekáče Zacheus crista (Brullé, 1832) v Bílých a Bielých Karpatech [Contribution to the knowledge of the harvestman Zacheus crista (Brullé, 1832) in the White Carpatians Mts]. Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, 5, 223–227.
  Bezděčka P. (2000b) Sekáči (Opilionida) a mravenci (Formicoida) in Šumpich J. a kol.: Výsledky zoologických průzkumů v národní přírodní rezervaci Velký Špičák (okres Jihlava). Vlastivědný sborník Vysočiny, odd.věcí přír., 14, 155–175.
Bezděčka P. (2001) Příspěvek k rozšíření sekáče Egaenus convexus v Bílých a Bielých Karpatech. [Contribution to the knowledge of the harvestman Egaenus convexus in the White Carpatians Mts]. Sborník přírodovědného klubu, Uherské Hradiště, 6, 78–81.
Bezděčka P. (2008a) Dicranolasma scabrum — nový sekáč pro Českou republiku. [Dicranolasma scabrum - a new harvestman for the Czech Republic]. Acta Rerum Naturalium, přírodovědný časopis Vysočiny, 4, 51–52.
Bezděčka P. (2008b) Současný stav výzkumu sekáčů (Opiliones) České republiky a Slovenské republiky s bibliografi í prací z let 1869 až 2007 [The present state of research on harvestman (Opiliones) in the Czech Republic and the Slovak Republic with a bibliography from the years 1869 to 2007]. Acta rerum naturalium, 4: 53–68.
Bezděčka P. (2008c) Seznam sekáčů (Opiliones) České republiky [Checklist of harvestmen (Opiliones) of the Czech Republic]. Klapalekiana, 44, 109-120. [Issued December 30, 2008].
Bezděčka P. (2008d) Vzpomínka na Dr. Vladimíra Šilhavého [Memory of dr. Vladimír Šilhavý]. Acta rerum naturalium 5, 259–266.
Bezděčka P. (2009a) Historie výzkumu sekáčů (Opiliones) v Jeseníkách [History of the harvestmen (Opiliones) research in Jeseníky]. IX. Svatováclavské Česko-Polsko-Německé Setkání – Jeseník 2009, pp. 16–18.
Bezděčka P. (2009b) Kosec Paranemastoma quadripunctatum potvrdený pre Slovensko [Harvestman Paranemastoma quadripunctatum confirmed for Slovakia]. Folia faunistica Slovaca, 14 (9), 59–62.
Bezděčka, P. (2010a) První prokázaný nález sekáče Platybunus pinetorum v České republice [First confirmed record of harvestman Platybunus pinetorum in Czech Republic]. Západočeské entomologické listy, 1, 32–33.
Bezděčka, P. (2010b) Bibliografi e české a slovenské opilionologické literatury z let 2008 a 2009 [Czech and Slovak harvestmen bibliography from 2008 to 2009]. Acta rerum naturalium, 8: 43–46.
Bezděčka, P. (2010c) Sekáči (Opiliones) Bílých a Bielych Karpat. In: Trávníček, Dušan & Šušolová, Jana (Eds.), Západné Karpaty – spoločná hranica. Proceedings of the II. International Symposium naturalists Trencin Region and the Zlín Region, 9 - 11 VI. 2010, pp, 47–54.
with co-authors
Bezděčka, P. & Rozkošný, R. (1995) 1. Opilionida. In: Rozkošný R. & Vaňhara J. (Eds), Terrestrial invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO.  Folia Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, Biologia, 92, 55–58.
Klimeš, L. & Bezděčka, P. (1995) Egaenus convexus: a new harvestman from the Czech Republic. Arachnologische Mitteilungen, 10, 32–33.
Bezděčka, Pavel & Bezděčková, Klára (2011) Leiobunum limbatum – nový sekáč (Opiliones) pro Slovensko. Folia faunistica Slovaca, 16 (1), 31–34.
Bezděčka, Pavel, Bezděčková, Klára, Holec, Michal & Roušar, Antonín (2011) Trogulus closanicus – nový sekáč (Arachnida: Opiliones) pro Českou republiku. Klapalekiana, 47, 1–3.
pdf icon Nedvĕd, Oldřich, Pekár, Stano, Bezdĕčka, Pavel, Líznarová, Eva, Řezáč, Milan, Schmitt, Marcus & Sentenska, Lenka (2011) Ecology of Arachnida alien to Europe. BioControl, 56, 539–550.
pdf icon Bezděčka, P., Bezděčková, K. & Kvamme, T. (2017) Revised checklist of Nordic harvestmen (Opiliones) with five species new to Norway. Arachnologische Mitteilungen, 54, 59–62. [Issued 16 Aug. 2017].

Credits

Page created Copyright © 2008-2017 by Adriano B. Kury.
Picture of PB taken taken April 23, 2011 in the woods, near the town of Jihlava (5 km west). C
ourtesy himself.
Biographical sketch courtesy himself.