Leoš KLIMEŠ - papers on Opiliones

< back to Arachnology    < back to OmniPaper index

Leoš KLIMEŠ

Birthdate: 30 August 1960
Birthplace: Hradec Králové, Czechoslovakia
Nationality: Czech

Education and training:

  • 1978 - 1983 University training in Systematic biology and ecology, Palacký University, Faculty of Natural Sciences, Olomouc
  • 1983 - 1991 Postgraduate training at the Institute of Botany of the Czechoslovak Academy of Sciences, Třeboň
  • 1993 - 1994 Postdoctoral fellowship at the Institute of Systematic Botany, University of Lund

Positions:

  • since 1990 - Research scientist, Institute of Botany, Czechoslovak (Czech) Academy of Sciences
  • 1993 - 1994 Research scientist, Faculty of Biological Sciences, University of South Bohemia, České Budějovice (40%)

Research interests:

  • faunistics of harvestmen in Central Europe
  • harvestmen of W Himalaya
  • cold desert ecology

Contact:

Leoš Klimeš
Institute of Botany. Section of Plant Ecology
Dukelská 135
379 01 Trebon. Czech Republic

website: http://www.butbn.cas.cz/klimes/ (where you can find pdfs of most papers).

TRAGEDY: Leoš Klimeš had left to a botanical expedition to Ladakh (Small Himalayas) in August 2007 and he has not returned till now [March 2008] (his planned arrival to the Czech Republic was in September 2007) and he is missing now. For more information look at the web sites:

http://www.treking.cz/archiv/patrani-po-leosi-klimesovi.htm

http://www.svetcest.cz/view.php?cisloclanku=2007110015


His death echoes that of another Czech arachnologist, Ferdinand Stolička who also died in the Hymalaias (in 1874).


CONTRIBUTORS TO THIS PAGE:

  • Pavel Bezděčka (supplemented bio info).
  • Axel Schönhofer (contributed PDFs - 1987, 1997, 1999a, 2002).

 


DISCLAIMER — This resource was first intended as for private use of the members of the arachnology lab of Museu Nacional, but later we thought "why not to share this with the world?". Eventually if greedy lawyers (redundance...) start to bother us with copyright matters, etc, we may have to be forced to quit the project and keep this just to ourselves.
Klimeš, L. (1987) Poznámky k pohybové aktivitě sekáčů (Opiliones). [Bemerkungen zur Bewegungsaktivität der Weberknechte (Opiliones)]. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích Přírodní vědy [= Acta Musei Bohemiae meridionalis in České Budějovice], 27, 51–54.
Klimeš, L. (1990) Vliv záplav na životní cyklus Rilaena triangularis (Herbst) (Opiliones). [Impact of floodings on the life cycle in Rilaena triangularis (Herbst) (Opiliones)]. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích Přírodní vědy [= Acta Musei Bohemiae meridionalis in České Budějovice], 30, 37–45.
Klimeš, L. (1995) Nový přírůstek do fauny sekáčů Čech [A new species of harvestmen in the Czech Republic]. Živa, Časopis pro biologickou práci, Ročník, 43(81), 76–77.
Klimeš, L. (1997) Harvestmen (Phalangida) assemblages in the Czech Republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae, 61, 297–309.
Klimeš L. (1999a) Harvestmen assemblages (Arachnida: Opiliones) in Krkonoše National Park. Klapalekiana, 35, 129-138.
Klimeš L. (1999b) Přehlížení synantropní sekáči (Opiliones): novinky z česko-slovenského pomezí i odjinud. [Neglected synanthropic harvestmen (Opiliones): novelties from the Czech-Slovak borderland and other areas]. Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, 4, 68–71.
Klimeš L. (2000) Checklist of harvestmen (Opiliones) of Czechia and Slovakia. Ekológia, Bratislava, 19(3), 125-128.
Klimeš L. 2002. Effect of floods on ground beetles (Carabidae) and harvestmen (Opiliones). pp. 361-372. In: Květ J., Jeník J., Soukupová L., eds., Freshwater Wetlands and Their Sustainable Future: A Case Study of the Třeboň Basin Biosphere Reserve, Czech Republic. Man and the Biosphere Series 28, UNESCO & The Parthenon, Boca Raton, 495 pp.
Klimeš L. 2005. Opiliones (sekáči). pp. 85–87. In: Farkač J., Král D. & Škorpík M. [eds.]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. [Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates], 760 pp. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.
Klimeš, L. (2006a) Sekáči (Opiliones, Arachnida) CHKO Kokořínsko [Harvestmen (Opiliones, Arachnida) of Kokorinsko Protected Landscape Area]. Bohemia Centralis, 27, 137–142.
Klimeš L. (2006b) A new Umbopilio species from Assam, NE India (Opiliones: Sclerosomatidae: Gagrellinae). Zootaxa, 1325, 147-156 [28 Sept. 2006].
with co-authors
Klimeš, L. & Bezděčka, P. (1995) Egaenus convexus: a new harvestman from the Czech Republic. Arachnologische Mitteilungen, 10, 32–33.
Klimeš, L. & Roušar, A. (1998) Remarkable harvestmen from the Czech Republic. Arachnologische Mitteilungen, 16, 33-39.
Klimeš L. & Sechterová E. 1989. Epigaeic arthropods across an arable land and grassland interface. Acta Entomol. Bohemosl. 86: 459-475.
Klimeš L. & Špičáková E. 1984. Příspěvek k poznání dynamiky arachnofauny na lesním ekotonu. [A contribution to arachnids at a forest ecotone] Acta Univ. Plack. Olomuc., Fac. Rer. Nat. 81: 167-190.
Růžička V., Boháč J., Syrovátka O. & Klimeš L. 1989. Bezobratlí sutí v severních Čechách (Araneae, Opiliones, Coleoptera, Diptera). [Invertebrates from screes in N Bohemia]- Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy 17: 25-36.

Credits

Page created Copyright © 2006-2010 by Adriano B. Kury.
Biographical data from his website with updates from himself.
Picture of Leoš KLIMEŠ taken in Lasirmo La, Ladakh, India in 2 Oct 2004, courtesy himself.
Updates on the tragedy by Pavel Bezděčka.