Josef KRATOCHVÍL - papers on Opiliones

< back to Arachnology    < back to OmniPaper index

Josef KRATOCHVÍL


Birthdate: 6 Jan 1909,

Birthplace: Kúsky, Velke Meziřiči, Moravia, Czech Republic.

Died: 17 Feb 1992, Brno

Co-author: see K. Absolon.


CONTRIBUTORS TO THIS PAGE:

 • Jason Dunlop (allowed access to facilities in ZMB, Berlin - 1934, 1935a, 1937)
 • Hans-Ulrich Raake (helped me find titles, locate volumes, operate scan machine in ZMB, Berlin - 1934, 1935a, 1937)
 • Ian S. Kury (sacrificed his leisure time to assist with the biblio-hunting in Berlin, 2009 - 1934, 1935a, 1937)
 • Daniele Souza (digitalized 1935b, 1958b)
 • Juliana "Yuckie" Machado (digitalized 1936)
 • Mariana Lucas (digitalized - 1938, 1959)
 • Pavel Bezděčka (contributed PDFs - 1933, 1939)
 • Ute Kaczinski (helped me out a lot in Müncheberg - 1947)
 • Ian S. Kury (joined me in the rushed trip to Müncheberg and drove the scan machine - 1947)
 • Axel Schönhofer (edited PDF -1947)
 • Anja Friederichs (allowed access to Staatsbibliothek, Berlin - 1940)
 • Ian S. Kury (took photos in Staatsbibliothek, Berlin - 1940)
DISCLAIMER — This resource was first intended as for private use of the members of the arachnology lab of Museu Nacional, but later we thought "why not to share this with the world?". Eventually if greedy lawyers (redundance...) start to bother us with copyright matters, etc, we may have to be forced to quit the project and keep this just to ourselves.

 

Kratochvíl, J. (1933) Nový rod sekáčů ze Slovenska. Věda přírodní, Praha, 14, 219–220. [In Czech].
Kratochvíl, J. (1934) Sekáči (Opiliones) Československé republiky [Les Opilions de Tchécoslovaquie]. Práce Moravské Přírodovedecké Společnosti [= Acta Societatis Scientiarum Naturalium Moraviae], Brno, 9(5), 1–35. [In Czech, with French summary].
Kratochvíl, J. (1935a) Un Opilion cavernicole nouveau de Yugoslavie. Playtbunus hadzii n. sp. Folia zoologica et hydrobiologica, Rigā, 8(2), 291–294, 2 text-figs.
Kratochvíl, J. (1935b) Přehled zemépisného rozšířeni našich sekáčů [Overview of the geographical distribution of our harvestmen]. Věda přírodní, Praha, 16, 5–12, 6 figs, 1 table. [In Czech].
Kratochvíl, J. (1936) Ischyropsalis Strandi nov. sp., un Opilion cavernicole nouveau d'Italie. Festschrift zum 60. Geburtstage von Professor Dr. Embrik Strand, Riga, 1, 248–251.
Kratochvíl, J. (1937) Lola insularis nov. gen. nov. spec. (fam. Phalangodidae) a Travunia (?) jandai nov. spec. (fam. Travuniidae), dva noví jeskynní sekáči z jihodalmatinských ostrovů [Lola insularis nov. gen. nov. spec. (fam. Phalangodidae) et Travunia (?) jandai nov. spec. (fam. Travuniidae), deux opilions cavernicoles nouveaux des îles de la Dalmatie méridionale]. Entomologické Listy [Folia Entomologica], Brno, 1, 44–54 + 2 plates.
Kratochvíl, J. (1938) Essai d'une nouvelle classification du genre Siro. Věstník Československé Zoologické Společnosti, Praha, 5 [1937], 59–76.
Kratochvíl, J. (1939) Druhy skupiny Nemastoma quadripunctatum (Perty) a několik nových sekáčů pro ČSR [Les espèces du groupe Nemastoma quadripunctatum (Perty) et quelques Opilions nouveaux pour ČSR]. Sbornik Přírodovědeckého Klubu v Třebíči, [Magazin of the Club of Natural Sciences of Trebič], Trěbíč, 3 [1938], 71–81, 1 pt.
Kratochvíl, J. (1940) Siro noctiphilus n. sp. Prirodoslovne Razprave (Muzejsko Drustvo za Slovenijo), [= Dissertations d' histoire naturelle], Ljubljana, 4, 86–90, text-figs.1–4.
Kratochvíl, J. (1946) Přehled jeskynních sekáčů Dalmacie a přilehlých části Bosny, Hercegoviny a Černé Hory [Liste des Opilions cavernicoles de la Dalmatie et des parties voisines de Bosnie, Herzégovine et du Monténégro]. Věstník Československé Zoologické Společnosti, Praha, 10, 166–185.
Kratochvíl, J. (1947) Nový horský sekáč pro Československo. [New mountain harvesters for Czechoslovakia]. Entomologické Listy [Folia Entomologica], Brno, 10(4), 100-101.
Kratochvíl, J. (1951) Výsledky bulharské biospeologie v jeskyní “Temnata dupka” [Results of Bulgarian biospeology in the cave “Dark Scurry”]. Ceskoslovenský Kras [= Karst of Czechoslovakia], Academia Nakladatelstvi Československé Akademie věd, Praha, 4(1/2), 8–12, 3 figs.
Kratochvíl, J. (1958a) Die Höhlenweberknechte Bulgariens (Cyphophthalmi und Laniatores) [Jeskynní sekáči Bulharska (Cyphophthalmi a Laniatores)]. Práce Brněnské základny Československé akademie věd (= Acta Academiae Scientiarum Čechoslovenicae Basis Brunensis), Brno, 30(9), 371–396.
Kratochvíl, J. (1958b) Höhlenweberknechte Bulgariens (Palpatores — Nemastomatidae) [Jeskynní sekáči Bulharska (Palpatores — Nemastomatidae)]. Práce Brněnské základny Československé akademie věd (= Acta Academiae Scientiarum Čechoslovenicae Basis Brunensis), Brno, 30(12), 523–576, figs 1–47.
Kratochvíl, J. (1959) Новое подсемейство сенокосцев (Giljaroviinae, Nemastomatidae) с определительой таблицей родов Nemastomatidae [Novoe podsemeystvo senokostsev (Giljaroviinae, Nemastomatidae) s opredeliteloy tablitsey rodov Nemastomatidae / On a new subfamily of opilionids (Giljaroviinae, Nemastomatidae) with a key to the identification of genera of Nemastomatidae]. Zoologicheskiy Zhurnal,Moskva, 38, 1344–1352 figs. 1–7. (In Russian, German summary).

 


Credits

Page created Copyright © 2006-2013 by Adriano B. Kury.
Picture of J. Kratochvíl from Bonnet (1945).