Vladimír ŠILHAVÝ - papers on Opiliones

< back to Arachnology    < back to OmniPaper index

Vladimír ŠILHAVÝ


Birthdate: 20 July 1913.

Birthplace: Kutná Hora, Czech Republic.

Died: 6 July 1984, Třebíč.

BIOGRAPHIES:

 • Miller, F. 1974: Sixtieth birthday of MUDr. Vladimír Šilhavý, CSc. Acta entomol. bohemosl., 71(1): 55-59. [Bibliography].
 • Buchar J. 1984: In memory of MUDr. Vladimír Šilhavý, CSc. Acta entomol. bohemosl. 81: 157–158.
 • Cokendolpher J. C. & Buchar J. 1995. Additions and corrections to MUDr. Vladimir Silhavy's bibliography. Arachnologia 1995/12: 5–6.

CONTRIBUTORS TO THIS PAGE:

 • Jason Dunlop (allowed access to facilities in ZMB, Berlin - 1940a, 1940b, 1979a)
 • Hans-Ulrich Raake (helped me find titles, locate volumes, operate scan machine in ZMB, Berlin - 1940a, 1940b, 1979a)
 • Ian S. Kury (sacrificed his leisure time to assist with the biblio-hunting in Berlin, 2009 - 1940a, 1940b, 1979a)
 • Ute Kaczinski (helped me out a lot in Müncheberg - 1939)
 • Ian S. Kury (joined me in the rushed trip to Müncheberg and drove the scan machine - 1939)
 • Anja Friederichs (paved my way to Müncheberg - 1939)
 • Pavel Bezděčka (contributed picture of Šilhavý; contributed PDFs - 1954, 1957, 1973c, 1980)
 • Jan Bezdek (contributed PDFs - 1933, 1945, 1969a, 1971b, 1974f)
 • Alexander Gromov (contributed PDF - 1973a)
 • Axel Schönhofer (contributed PDFs - 1938b, 1946b, 1948, 1956a-b, 1959, 1961a-b, 1967a, 1967d, 1968d, 1972b, 1974a, 1979c)
 • Petr Dolejš (contributed PDF - 1938a, 1976b)
 • Ricardo Pinto-da-Rocha (contributed PDFs - 1965, 1966b, 1966g, 1968e, 1969b-c, e)
 • Theo Blick (contributed PDFs - 1968b, 1970c)
 • Mariana Lucas (digitalized - 1966c-d)
 • Juliana "Yuckie" Machado (digitalized - 1937, 1968c)
 • Daniele Souza (digitalized 1946a, 1946d, 1947, 1949a, 1962, 1966e, 1968a, 1969b, 1970a, 1971c, 1973b, 1974e,1976b, 1979b)
 • COMUT (contributed PDF - 1967c)
Silhavy
DISCLAIMER — This resource was first intended as for private use of the members of the arachnology lab of Museu Nacional, but later we thought "why not to share this with the world?". Eventually if greedy lawyers (redundance...) start to bother us with copyright matters, etc, we may have to be forced to quit the project and keep this just to ourselves.

 

1933-1939
Šilhavý, V. (1933) Nejznámější sekáči v naši republice [Best-known Opiliones of our republic]. Vesmír, Praha, 11 (“1932-1933”), 161–162 (in Czech).
Šilhavý, V. (1936) Novy jeskynni sekáč z Jugoslávie, Abasola hofferi n. sp. [New cave harvestman from Yugoslavia]. Sborník Entomologického Oddelení Narodního Musea v Praze [= Acta entomologica Musei Nationalis Pragae], Praha, 14, 208–212.
Šilhavý, V. (1937) Jak se brání sekáči svým nepřátelům [How the Opiliones defend themselves from their enemies]. Věda přírodní, Praha, 17 [“1936”], 4–10 (in Czech).
Šilhavý, V. (1938a) Sekáči Jeseníků [Les opilions de la chaine de montagne "Jeseníky"]. Sborník Klubu Přírodovědeckého v Brně [Recueil des travaux publiés par la Société d'Histoire Naturelle], Brno, 20, 68–74.
Šilhavý, V. (1938b) Význam tvaru kopulačních orgánů v soustavě sekáčů a revise některých evropských druhů rodu Opilio Herbst [Sur l'importance de la forme de l'appareil sexuel pour le système des opilions et revision de quelques espèces européenes du genre Opilio Herbst / Account on the structure of the copulation organ of the harvestman body and review of some European species of the genus Opilio Herbst], Sbornik Přírodovědeckého Klubu v Třebíči [Magazin of the Club of Natural Sciences of Trebič], Trěbíč, 3, 7–20.
Šilhavý, V. (1939) Sekáči skupiny Nemastoma chrysomelas [Étude sur les opilions du groupe Nemastoma chrysomelas]. Entomologické Listy [Folia Entomologica], Brno, 2(2), 105–114 + 1 pl.
1940-1949
  Šilhavý, V. (1940a) Příspěvek k poznání fauny sekáčů střední Evropy [Contribution to the knowledge of the fauna of Opiliones of South Europe].  Entomologické Listy [Folia Entomologica], Brno, 3, 38–39 [in Czech, German summary].
  Šilhavý, V. (1940b) Nástin zvířeny sekácu jihodalmaských a černohorských jeskyn [Outline of the fauna of harvestmen of South Dalmatian and Montenegrin caves]. Entomologické Listy [Folia Entomologica], Brno, 3, 120-121.
tenho reprint HS 94 - na fila scan Šilhavý, V. (1942) Sekáči žijící na plodnicích hub [Harvestmen living on fruiting bodies of mushrooms]. Entomologické Listy [Folia Entomologica], Brno, 5, 69–70.
Šilhavý, V. (1945) Embryonální vývoj tarsálních drápků sekáčů (Opiliones). Rozpravy české Akademie Věd a Umění, (Třída II – matematicko-přírodovědecká) 54(16), 1–14.
Šilhavý, V. (1946a) Sur l'évolution embryonnaire des griffes tarsales des Opilions. Bulletin international de la Académie Tchèque des Sciences, Prague,  54(16) [“1944”], 157–164.
  Šilhavý, V. (1946b) Pobřežní fauna sekáčů (Opiliones) rybníků u Studence. I. [Coastal fauna of Opiliones of cold ponds]. Sbornik Přírodovědeckého Klubu v Třebíči, [Magazin of the Club of Natural Sciences of Trebič], Trěbíč, za léta 1939–1944, 4, 53–54.
Šilhavý, V. (1946c) Nový rod a druh sekáčů, Odontosoma centetes, nov. gen., nov. spec. (Opiliones, subfamilia Phalangiinae). [A new genus and species of opilionids, Odontosoma centetes – gen. sp. n.]. Sbornik Přírodovědeckého Klubu v Třebíči, [Magazin of the Club of Natural Sciences of Trebič], Trěbíč, 4, 55–57, 2 unnumbered plates [in Latin, with Czech summary]. 
Šilhavý, V. (1946d) Morfologické a systematické poznámky o druhu Gyas annulatus (Olivier) - Opiliones. [Gyantinae, nova subfamilia mihi]. Sborník Klubu Prírodovedeckého v Brne [Recueil des travaux publiés par la Société d'Histoire Naturelle], Brno, 26, 129–134.
  Šilhavý, V. (1947) Sekáči Jeseníků II. [Les opilions de la chaine de Montagnes Jeseniky II]. Entomologické Listy [Folia Entomologica], Brno, 10, 16–19.
  Šilhavý, V. (1948) Zvířena sekáčů (Opiliones) mohelnské hadcové stepi. [Les Opillons de la steppe de serpentine près de la ville de Mohelno]. Mohelno, Brno, 8, 1–99 [112 s obr.] (in Czech, with French summary).
Šilhavý, V. (1949a) Poznámky o sekáčích I. [Fragmenta Opilionidologica I]. Entomologické Listy [Folia Entomologica], Brno, 12, 9–13.
Šilhavý, V. (1949b) Sekáč Astrobunus meadi (Thor.) v Československé Republice [L’Opilion Astrobunus meadi (Thor.) dans La République Tchécoslovaque] (Syn. Roeweriolus slavicus + R. carpaticus). Časopis Československé Společnosti Entomologické [= Acta Societatis Entomologicae Cechosloveniae], Praha, 46(3/4), 151–155.
1950-1959
tenho reprint - na fila scan Šilhavý, V. (1950) Sekáči východního Slovenska. [Opiliones Sloveniae Orientalis]. Entomologické Listy [Folia Entomologica], Brno, 13, 99–106.
Šilhavý, V. (1954) Sekáči - Opilionidea. In: Hrbáček, J. et al. (Eds.), Jak a proč sbírat hmyz [How and why to collect insets], Československé Akademie Věd, Praha, pp. 58–61.
Šilhavý, V. (1956a) Sekáči — Opilionidea. Fauna ČSR, No. 7. Nakladatelství Československé Akademie Věd, Praha, 272 pp., 10 plates (in Czech).
Šilhavý, V. (1956b) Výsledky zoologické expedice Národního musea v Praze do Turecka. [Results of the zoological expedition of the National Museum of Praha to Turkey]. Sborník Entomologického Oddělení Národního Musea v Praze [Magazin of the Entomology Dept of the National Museum in Praha], 30(441), 31–39, 4 figs.
Šilhavý, V. (1957) Potrava plošíka většího Trogulus nepaeformis (Scop.). Arachnoidea, Opiliones. [Feeding in Trogulus nepaeformis (Scop.)]. Vlastivědný sborník Vysočiny, Krajské Museum, Jihlava, 1, 79–83 (German summary).
Šilhavý, V. (1958) Nález mláděte klepítníka (Ischyropsalidae, Opilionidea) na Českomoravské vysočině [Der Fund eines Jungen Ischyropsalis sp. an dem Böhmisch-mährischen Hügellande]. Vlastivědný sborník Vysočiny, Krajské Museum, Jihlava, 2, 99–102 (in Czech, with German summary).
Šilhavý, V. (1959) Rozbor hemolymfy a klasifikace hemocytů sekáčů [Analyse der Hämolymphe und Klassifikation von Hämocyten der Weberknechte]. Vlastivědný sborník Vysočiny, Krajské Museum, Jihlava, 3, 105–120.
1961-1966
Šilhavý, V. (1961a) Die Grundsätze der modernen Weberknechttaxonomie und Revision des bisherigen Systems der Opilioniden. XI. Internationaler Kongress für Entomologie (Vienna, Aug. 17–25, 1960) Verhandlungen 1, 262–267.
Šilhavý, V. (1961b) Výskyt gregariózy sekáčů (Opilionidea) u Třebíče. [Das Vorkommen der Gregarinose der Weberknechte (Opilionidea) bei Třebíč (Trebitsch), ČSSR]. Vlastivědný sborník Vysočiny, Krajské Museum, Jihlava, 5, 135–146.
Šilhavý, V. (1962) Un opilion nouveau, Pelitnus drescoi n. sp. (Oncopodidae). Bulletin du Muséum National d'Histoire Naturelle, series 2, Paris, 2(34), 464–466.
Šilhavý, V. (1965) Die Weberknechte der Unterordnung Eupnoi aus Bulgarien; zugleich eine Revision Europäischer Gattungen der Unterfamilien Oligolophinae und Phalangiinae (Arachnoidea, Opilionidea). Ergebnisse der zoologischen Expedition des Tschechoslowakischen Akademie des Wissenschaften nach Bulgarien im Jahre 1957 (Teil V). Ceskoslovenská Spolecnost Entomologická [= Acta Entomologica Bohemoslovaca], Praha, 62(5), 369–406, 8 plates.
Šilhavý, V. (1966a) Ökologische und genitaliomorphologische Bemerkungen über einige Arten der Familie Cosmetidae Simon aus Kuba (Arachnoidea, Opilionidea). Deutsche Entomologische Zeitschrift, N.F., 13(1/3), 263–266.
Šilhavý, V. (1966b) Beitrag zur Kenntnis der Opilioniden-Fauna Afghanistans (Arachn.). Časopis Moravského Musea, Moravska Museum, Brno, 51, 251–258.
Šilhavý, V. (1966c) Über die Genitalmorphologie der Nemastomatidae (Arach., Opiliones). Senckenbergiana biologica, Frankfurt, 47(1), 67–72.
Šilhavý, V. (1966d) Neue Troguliden aus dem Kuban-Gebiet und dem Kaukasus (Arach., Opiliones). Senckenbergiana biologica, Frankfurt, 47(2), 151–154. [Issued 14 March 1966].
Šilhavý, V. (1966e) Sběr sekáčů (Arch., Opilionidea) smýkáním [A collection of harvestmen from sweeping]. Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV, Praha, 2, 8–10.
Šilhavý, V. (1966f) Fragmenta Opilionidologica II. (Arach., Opilionidea). Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV, Praha, 2, 104–105.
Šilhavý, V. (1966g) Metaplatybunus hypanicus sp. n., eine neue Weberknechtart aus dem Kubangebiet, UdSSR (Arachnoidea, Opilionidea). Acta Entomologica Bohemoslovaca, Praha, 63, 478–481.
1967-1969
Šilhavý, V. (1967a) Anarthrotarsus martensi, ein neuer Weberknecht aus Griechenland (Arach., Opiliones). Senckenbergiana biologica, Frankfurt, 48(3), 175–178, figs 1–10.
Šilhavý, V. (1967b) Beitrag zur Kenntnis der Weberknecht-fauna des Sowjetischen Zentral-Asien (Arach., Opilionidea). Acta Entomologica Bohemoslovaca, Praha, 64(6), 472–478. [Issued 20 Nov 1967].
Šilhavý, V. (1967c) Über die Art Platybunus femoralis Roewer, 1956 (Arach., Opilionidae). Deutsche entomologische Zeitschrift, NF, Weinheim, 14, 451–452. [Megabunus lesserti - nevyskytuje se ani v ČR, ani na Slovensku].
Šilhavý, V. (1967d) Über eine Sekretmündung am ersten Cheliceren-Glied der Nemastomatiden und ihre Anwendung in der Taxonomie (Opilionidea). Acta Entomologica Bohemoslovaca, Praha, 64, 319–321.
Šilhavý, V. (1968a) Beitrag zur Kenntnis der Fauna Afghanistans (Sammelergebnisse von O. Jakeš 1963–64, D. Povolný 1965, D. Povolný & Fr. Tenora 1966, J. Šimek 1965–66, D. Povolný, J. Geisler, Z. Šebek & Fr. Tenora 1967). Opilionidea (Nachtrag). Časopis Moravského Musea (Moravska Museum, Brno), 53, 313–319, 19 figs.
Šilhavý, V. (1968b) Příspěvek k faunistice sekáčů (Opilionidea) Slovenska. Zprávy Československé Společnosti Entomologické pri ČSAV, Praha, 4, 63–64.
Šilhavý, V. (1968c) Sekáči (Opilionidea) Slovenského krasu. Zbornik Východoslovenského Múzea [= Acta Musei Slovaciae Regionis Orientalis], Séria B, Zoológia – Botanika, Kosice, 9, 101–103.
Šilhavý, V. (1968d) Trogulus rossicus n.sp., ein neuer Weberknecht aus der UDSSR. Reichenbachia, Dresden, 10, 25–29.
Šilhavý, V. (1968e) Bemerkungen zur Morphologie einiger seltenen paläarktischen Opilioniden (Opilionidae). Fragmenta Opilionidologica III. Acta Entomologica Bohemoslovaca, Praha, 65, 397–398.
Šilhavý, V. (1969a) Gli opilionidi dell’Italia settentrionale e centrale (Arachn. Opilionidae). Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Classe di Scienze Matematiche e Naturali, Venezia (1968–1969), 127, 495–498.
Šilhavý, V. (1969b) Ibantila cubana, gen. nov., spec. nov., the first representative of subfamily Ibaloniinae Roewer (Arach., Opilionidea) from America. Věstník československé Společnosti zoologické, [Acta societatis zoologicae bohemoslovacae], Praha, 33(4), 372–376.
Šilhavý, V. (1969c) The genus Kimula Goodnight & Goodnight from Cuba (Arachnoidea, Opilionoidea). Acta Entomologica Bohemoslovaca, Praha, 66(6), 399–409.
Šilhavý, V. (1969d) Über die Präparation der Genitalien der Weberknechte. Deutsche entomologische Zeitschrift, NF, Weinheim, 16(1–3), 141–145.
Šilhavý V. (1969e) Životní cyklus a nejmladší stadia druhu Mitopus morio (Fabricius). (Arach., Opilionidea). [Der Jahreszyklus und die jüngsten Etwicklungsstadien der Art Mitopus morio (Fabr.) (Arach., Opilionidea)]. Sborník Přírodovědný Západomoravského Muzea v Třebíči [= Acta scientiarum naturalium Musei Moraviae Occidentalis Trebíc], Třebíč, 7, 61–66 (in Czech, with German summary).
1970-1973
Šilhavý, V. (1970a) Nouvelles recherches sur la famille des Neopilionidae Lawrence. In: Heurtault, J. (Ed.), Comptes rendus [du] IVe Congrès International d'Arachnologie (Paris, 8–13 April 1968), pp. 171–175.
Šilhavý, V. (1970b) A new phalangid from Cuba: Trinimontius darlingtoni gen. nov., sp. n. (Opilionoidea, Cosmetidae). Reichenbachia, Dresden, 13(14), 143–148.
Šilhavý, V. (1970c) Faunistický příspěvek o sekáčích (Opilionidea) Československa (Fragmenta Opilionidologica IV) [Faunistischer Beitrag zur Opilioniden-Fauna der Tschechoslowakei]. Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV, Praha, 5 (1969), 107–108 (in Czech, with German summary).
Šilhavý, V. (1971a) A further new genus and species of cosmetid from the Antilles: Arucillus hispaniolicus gen. n., sp. n. (Arachnoidea, Opilionidea). Acta Entomologica Bohemoslovaca, Praha, 68(2), 138–140. [Issued 23 March 1971].
Šilhavý, V. (1971b) Sekáči – Opilionidea. In: Daniel, M. & Černý, V. (Eds.), Klíč zvířeny ČSSR [Key to fauna of CSSR], Academia, Praha, 4, 33–49.
Šilhavý, V. (1971c) Prvá naleziště sekáče Nelima sempronii Szalay v Československu. [Erste Fundorte der Weberknechtart Nelima sempronii Szalay in der Tschechoslowakei]. Sborník Přírodovědeckého Klubu při Západomoravském Muzeu v Třebíči, Třebíč, 8, 107–110.
Šilhavý, V. (1972a) Asiatische Arten der Gattung Euphalangium Roewer (Arachnida: Opiliones: Phalangiidae). Senckenbergiana Biologica, Frankfurt, 53(1/2), 101–108.
Šilhavý, V. (1972b) Druhý příspěvek k poznání Československých sekáčů (Opilionidea). [Der Zweite faunistische Beitrag zur Opilionidea der Tschechoslowakei]. Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV, Praha, 8, 93–96 (in Czech, with German summary).
Šilhavý, V. (1973a) Two new systematic groups of gonyleptomorphid phalangids from the Antillean- Caribbean Region, Agoristenidae Fam. N., and Caribbiantinae Subfam. N. (Arachn.: Opilionidea). Věstník československé Společnosti zoologické, [Acta societatis zoologicae bohemoslovacae], Praha, 37(2), 110-143.
Šilhavý, V. (1973b) Fifth study to the Antillean Phalangida: Mirda gen. nov. (Arachnida, Opiliones). Reichenbachia, Dresden, 14(18), 145–149, 2 figs.
Šilhavý, V. (1973c) Prvý nález sekáče Ischyropsalis manicata L. Koch na Moravě [Der erste Fundort von Ischyropsalis manicata L. Koch in Mähren (Ischyropsalididae, Opilionidea)]. Sborník Přírodovědný Západomoravského Muzea v Třebíči [= Acta scientiarum naturalium Musei Moraviae Occidentalis Trebíc], Třebíč, 9, 83–84.
1974-1977
Šilhavý, V. (1974a) Ein neuer Höhlen-Weberknecht aus Ceylon (Arach., Opiliones, Biantinae). Revue suisse de Zoologie, Genève, 80(4) [1973], 805–807, 4 figs. [Issued January 1974].
Šilhavý, V. (1974b) Some phalangids from Ceylon and Malaysia. Revue suisse de Zoologie, Genève, 81(1), 25–28. 
Šilhavý, V. (1974c) A new subfamily of Gonyleptidae from Brazilian caves, Pachylospeleinae subfam. n. (Op. Gon.). Revue suisse de Zoologie, Genève, 81(4), 893–898.
Šilhavý, V. (1974d) Cavernicolous opilionids from Mexico (Arachnida, Opiliones). Subterran. Fauna of Mexico. Part II. Quaderno della Accademia Nazionale dei Lincei, Problemi Attuali di Scienza e di Cultura, Roma, 171(2) [“1973”], 175–194.
Šilhavý, V. (1974e) Několík sekáčů z Jugoslávie a Mongolska (Arach., Opiliones) (Ze sbírek entomologického oddělení Moravského muzea) [Some harvestmen from Yugoslavia and Mongolia (Arach., Opiliones) (From the collections of the entomological department of the Moravian Museum)]. 2 pp. Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV, Praha, 10, 75–76.
Šilhavý, V. (1974f) Opilionidea. In: TANAP. Zb. Prác o Tatr. nár. parku [Treatises concerning the Tatra National Park], Osveta, Martin, 16, 81–85.
Šilhavý, V. (1976a) A remarkable new opilionid of the family Agoristenidae, Vampyrostenus kratochvili gen. n., sp. n. (Opilionidea, Gonyleptomorphi). Acta Entomologica Bohemoslovaca, Praha, 73(1), 56–58.
Šilhavý, V. (1976b) Two new opilionids of the family Leiobunidae from Korea (Arach., Opiliones). Věstník československé Společnosti zoologické, [Acta societatis zoologicae bohemoslovacae], Praha, 40(4), 296–299.
Šilhavý, V. (1976c) Zwei neue Ausobskya-Arten aus Griechenland: A. mahnerti sp. n. und A. hauseri sp. n.. Revue suisse de Zoologie, Genève, 83(1), 263–271.
Šilhavý, V. (1976d) Podíl sekáčů (Opilionidea) ve zvířeně členovců pohybujících se po lesní půdě. Sborník Přírodovědný Západomoravského Muzea v Třebíči [= Acta scientiarum naturalium Musei Moraviae Occidentalis Trebíc], Třebíč, 10: 15–17.
Šilhavý, V. (1977) Further cavernicolous opilionids from Mexico. Subterr. fauna of Mexico, 3. Quaderno Accademia Nazionale dei Lincei, Problemi Attuali di Scienza e di Cultura, 171, 219–233.
1978-1981
Šilhavý, V. (1978) Minuides milleri sp. n., an opilionid with an unusual manner of stridulation (Phalangodidae, Phalangodinae). Československá Společnost Entomologická [= Acta Entomologica Bohemoslovaca], Praha, 75(1), 58–63.
Šilhavý, V. (1979a) New American representatives of the subfamily Samoinae (Opiliones, Phalangodidae, Arach.). Annotationes zoologicae et botanicae,Slovenske Narodne Muzeum, Bratislava, 130, 1–27.
Šilhavý, V. (1979b) New opilionids from the subfamily Phalangodinae from Cuba (Arachn.: Opilionidea). Věstník československé Společnosti zoologické, [Acta societatis zoologicae bohemoslovacae], Praha, 43(1), 60-75.
Šilhavý, V. (1979c) Opilionids of the suborder Gonyleptomorphi from the American caves, collected by Dr. Pierre Strinati. Revue suisse de Zoologie, Genève, 86(2), 321–334.
Šilhavý, V. (1980) Zvířena. In: Příroda Třebíčska. Blok, Brno, pp. 79–83.
  Šilhavý, V. (1981) Occurrence of Leiobunum glabrum in Czechoslovakia (Arach., Opilionidea). Věstník československé Společnosti zoologické, [Acta societatis zoologicae bohemoslovacae], Praha, 45(3), 204–208.

Credits

Page created Copyright © 2006-2012 by Adriano B. Kury.
Picture of V. Šilhavý, courtesy
Pavel Bezděčka.
Unless otherwise noted, all research, digitalizing, spell-checking, PDF making/editing and file management is by AB Kury.